เชิญเที่ยวงาน วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์

เชิญเที่ยวงาน วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์

ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นยลวิถีเอกลักษณ์ไทย ในแบบ “ย้อนรอยวิถีนนท์ ยลสายชลสองฝั่งเจ้าพระยา น้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินทร์” สำหรับงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อจังหวัดนนทบุรีและประเทศไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและผลักดัน Soft Power ภายในจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงแสง สี เสียง พระราชประวัติ รัชกาลที่ ๓ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้าน อาทิ โขน ลำตัด การแสดงดนตรีจากนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งการแสดงจากศิลปิน นักร้องดังอีกมากมาย งานได้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม – วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง และบริเวณท่าน้ำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชม ชิม ช้อป แต่งกายชุดไทย ในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๗ สามารถรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี www.nonthaburi.m-culture.go.th
#งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา
#มหาเจษฎาบดินทร์
#น้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินทร์
#จังหวัดนนทบุรี
#แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
🎯 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มได้ที่
🌎Website :
https://nonthaburi.prd.go.th
🌍 TikTok :
www.tiktok.com/@prdnonthaburi
🌏 Instagram :
www.instagram.com/prd.nonthaburi
🌏Youtube :
www.youtube.com/@PRDnon01
🌏Facebook :
https://www.facebook.com/prnonthaburi
🌏X :
https://x.com/nongnontprd

You may have missed