ริ่มแล้ว!! มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัยฯครั้งที่ 2

ราชบุรีนำทัพสินค้าเกษตรจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เสิร์ฟชาวกรุง


จังหวัดราชบุรี โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดงาน “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” ครั้งที่ 2 นำกองทัพสินค้าเกษตรและของดีจัดแสดงและจำหน่ายให้ชาวนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ช้อป ชิม ชม กันถึงที่ หวังเพิ่มช่องทางตลาดและรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน

นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วยจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เพื่อสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและวิสากิจชุมชนในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำสินค้าทางการเกษตรโดยมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 60 บูธ ประกอบด้วย ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป หัตถกรรม และสิ่งทอ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทีน่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงดนตรีตลอดงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมส์ชิงรางวัล การจำหน่ายสินค้านาทีทอง งานนี้ชมฟรีตลอดงาน
สำหรับงาน “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” ครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ งานนี้ชมฟรีตลอดงาน

You may have missed