พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ เป็นนายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ต่ออีกหนึ่งสมัย

พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ เป็นนายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ต่ออีกหนึ่งสมัย

วันนี้22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ร้านอาหารครัวชวนชม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร มีการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 โดยมีนายอาทิตย์ สินธพานนท์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายลือชัย มณีศรี เป็นเลขานุการ ก่อนเข้าระเบียบวาระ นายลือชัย มณีศรี แจ้งว่า นายวิชิต ดิลกวิลาศ อุปนายก ได้ประสานงาน รศ.ดร.บุญยิน จินาจิ้น ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรผู้มีความรู้ความสามารถ มาเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคม และได้แนะนำให้ที่ประชุมรู้จักและรับทราบ ต่อมานายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพรพร้อมคณะมอบช่อดอกไม้

โดยในวันนี้มีการประชุมตามระเบียบวาระ นายลือชัย รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมที่ผ่านมา เป็นวาระเพื่อทราบ โดยในปี 2563 มีการประชุมกรรมการรวม 4 ครั้ง เป็นการประชุมใหญ่ 2 ครั้ง และประชุมวาระปกติ 2 ครั้ง มีกิจกรรมจากเดือนกรกฎาถึงสิ้นปีรวม 8 รายการ ในปี 2564 ไม่มีการประชุม มีกิจกรรมต่างๆรวม 14 รายการ ส่วนปี 2565 มีการประชุมกรรมการสมาคมรวม 3 ครั้ง ดำเนินกิจกรรมรวม 21 รายการ และมีกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งคือ

โครงการหนองใหญ่มินิมาราธอน เดินวิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผู้มาร่วมเดิน-วิ่ง ประมาณ 1,500 คนเศษ มีเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จำนวน 130,436 บาท
ต่อมาเป็นวาระเพื่อพิจารณา มีการเลือกนายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร คนใหม่ เนื่องจากนายกสมาคมหมดวาระ ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกพลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ เป็นนายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ต่ออีกสมัยหนึ่ง และนายกสมาคมเลือกนายลือชัย มณีศรี เป็นกรรมการและเลขาธิการ