ขสมก.แจงเหตุยกเลิกรถเมล์ร้อนสาย 7 (คลองขวาง-หัวลำโพง)ติดถูกเอกชนฟ้อง-ขบ.ไม่อนุมัติเดินรถ ด้านวัชระฉะไม่ไว้หน้ารบ.เมินเฉยไม่เห็นหัวคนจน


(14 พ.ค.65) จากกรณีที่นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ทำหนังสือลงวันที่ 28 ก.พ.65 เรื่อง คัดค้านการยกเลิกการให้บริการรถเมล์ร้อน สาย 7 (คลองขวาง – หัวลำโพง) เนื่องจากเห็นว่าส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้มีรายได้น้อยนับหมื่นคนที่ต้องเดือดร้อนเพราะต้องใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศของเอกชนที่มาวิ่งแทนซึ่งมีราคาแพงกว่ามากเป็นเท่าตัวตั้งแต่ 15-25 บาท ซึ่ง ซึ่งแพงมากกว่า 300 % และเป็นการบีบบังคับ ไม่ให้โอกาสทางเลือกแก่ประชาชนนั้น นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อนายวัชระว่า

1. ตามประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่ง ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยบริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด เป็นผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และได้รับอนุญาตจัดการเดินรถในเส้นทางสาย 7 จากกรมการขนส่งทางบก ต่อมาได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างกรมการขนส่งทางบก ขสมก. และบริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด โดยมีผลการหารือร่วมกันว่า ในช่วงที่บริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด ยังไม่พร้อมให้บริการ ให้ ขสมก. นำรถมาให้บริการช่วงคลองขวาง – หัวลำโพง ไปพลางก่อน จนกว่าบริษัทฯ จะพร้อมนำรถมาให้บริการ ดังนั้น ขสมก. จึงจัดรถโดยสารวิ่งให้บริการช่วงคลองขวาง – หัวลำโพง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน

2. กรมการขนส่งทางบกมีหนังสือลงวันที่ 5 ก.ย.64 เรื่อง ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการขนส่ง หมวด 4 กรุงเทพมหานคร กรณี ขสมก.นำรถในเส้นทางอื่นมาเดินรถช่วงคลองขวาง – หัวลำโพง ทำให้ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ขสมก.จัดเดินรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ขสมก. จึงมีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)ขออนุมัติจัดเดินรถชั่วคราวในเส้นทางสาย 7 ช่วงคลองขวาง – หัวลำโพง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ ขบ.ยังไม่ตอบกลับมายังขสมก. ขณะที่ยังคงนำรถโดยสารให้บริการในเส้นทางช่วงคลองขวาง – หัวลำโพง อย่างต่อเนื่อง

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มรถร่วมคลองขวาง โดยนายธนพงษ์ แตงสมุทร เป็นโจทก์ยื่นฟ้องขสมก.ตามคดีหมายเลขดำที่ พ4557/2564 ลงวันที่ 26 ต.ค.64 ขอให้ศาล พิพากษาให้จำเลยเพิกถอนรถโดยสารสาย 7 ออกไปจากเส้นทาง และขณะนี้ ขสมก.ได้ยื่นคำให้การและเอกสารหลักฐาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 65 พร้อมกับหยุดให้บริการเดินรถในเส้นทางสาย 7 ช่วงคลองขวาง – หัวลำโพง ปัจจุบันศาลมีคำสั่งให้เลื่อนไปนัดชี้สองสถาน หรือสืบพยานในวันที่ 23 พ.ค.65

ด้นนายวัชระ กล่าวว่า เรื่องนี้ถือว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์มองไม่เห็นหัวคนจน นโยบายให้รถแอร์ของเอกชนมาวิ่งแทนรถเมล์ธรรมดาของขสมก.ไม่รู้ใช้หัวสมองส่วนไหนคิด ชาวบ้านยากลำบากมาก รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างรีบด่วน  ถ้าจะให้รถแอร์ของเอกชนวิ่งก็ดี แต่ต้องให้รถเมล์ธรรมดาของขสมก.วิ่งด้วย ไม่ควรไปตัดสิทธิ์รถเมล์ของคนยากคนจน ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องบริการสาธารณะให้กับประชาชนขั้นพื้นฐาน

You may have missed