ปทุมธานี-สนามยิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง จัดการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 9 มม. เบื้องต้น รุ่นที่ ๑๑๕ และการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวในระบบ IDPA รุ่นที่ ๑

ปทุมธานี-สนามยิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง จัดการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 9 มม. เบื้องต้น รุ่นที่ ๑๑๕ และการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวในระบบ IDPA รุ่นที่ ๑

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ สนามยิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้จัดการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 9 มม. เบื้องต้น รุ่นที่ ๑๑๕ และการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวในระบบ IDPA รุ่นที่ ๑ โดยมี น.อ.ทินกร รักสะอาด ผู้จัดการสนามยิงปืน กองทัพอากาศ ประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการมีโอกาสฝึกใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้อาวุธปีน การป้องกันและลดอุบัติเหตุเกี่ยวกับอาวุธปืน การปฏิบัติต่ออาวุธปืนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อหาความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับอาวุธปืน เป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิทยาการและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬายิงปืน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬายิงปืนประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างกองทัพอากาศกับชมรม, สโมสร หรือองค์กรอื่นฯ นอกจากวัตถุประสงค์แล้ว ประโยชน์ของการฝึกยิงปืนพก เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความคุ้นเคย ความแม่นยำ และสามารถใช่อาวุธปืนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วม จำนวน 35 ท่าน หลังจากการอบรม ฝึกยิงปืน เมื่อผ่านการทดสอบผู้สมัครจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมจากทางสนามยิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 9 มม. เบื้องต้น สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง คือ ที่สนามยิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. วันเวลาราชการ, Line ID : @482vaydt, facebook : สนามยิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง หรือ โทร 088-3208800

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

 

You may have missed