“ฑูตอารยสถาปัตย์” เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ “จังหวัดฉะเชิงเทรา” มอบถุงยังชีพให้ “คนพิการ”

“ฑูตอารยสถาปัตย์” เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ “จังหวัดฉะเชิงเทรา” มอบถุงยังชีพให้ “คนพิการ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา” น.ส.สิทธิอาพร เชยนาค ได้จัด “โครงการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนพิการ และครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี “นายไมตรี ไตรติลานันท์ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของให้กับนายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนพิการในเขตที่ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้ทางจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือเชิญ “ฑูตอารยสถาปัตย์” เพื่อคนทั้งมวล เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วย ซึ่งประกอบด้วย ฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดฉะเชิงเทรา / ฑูตอารยสถาปัตย์กรุงเทพฯ / ฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดชลบุรี

ภายในงานมีหน่วยงานราชการภายในจังหวัดเข้าร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก อาทิ เช่น กาชาดจังหวัด / หอการค้า / การท่องเที่ยวและกีฬา / คลังจังหวัด / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดฉะเชิงเทรา / จิตอาสา904 / ตำรวจ ทหาร ตัวแทนคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

*** แหล่งข่าว “นายภูชิชย์ พิทักษ์กรณ์ ” ฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี รหัส AX-3051
*** ภาพข่าว น.ท.หญิงพิมพ์ผกา พิทักษ์กรณ์

You may have missed