“สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” รับมอบน้ำดื่ม 3,600 ขวด / อาหาร 150 กล่อง ช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิด_19

“สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” รับมอบน้ำดื่ม 3,600 ขวด / อาหาร 150 กล่อง ช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิด_19

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ “แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม”รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / คุณศิริพร คัมภีรยส / ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / คุณนงลักษณ์ รอมไธสง ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด / อาหาร จำนวน 150 กล่อง

จาก “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย / น.ส.ภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย / นายโกสินธ์ จินาอ่อน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ /ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคมเป็น “สะพานบุญ” ของ “บริษัทดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด” และ “น.ส.ชาลินี ลอยนุ้ย” เจ้าของร้านทุเรียน นุช-นนท์ (ตลาดสี่มุมเมือง) เพื่อนำสิ่งของดังกล่าวมามอบ และเป็นขอร่วมเป็นกำลังใจในการดำเนินงานของทาง “สภาสังคมสงเคราะห์” ที่มีบทบาทสำคัญให้การช่วยเหลือดูแล คนพิการ คนยากไร้ คนด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด_19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ในการนี้ “แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม” รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวขอบคุณ ทุกท่านที่ได้นำสิ่งของเหล่านี้มาร่วมด้วยช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทย บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จิตอาสา และ หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด_19 ร่วมกันต่อสู้ภัยร้ายนี้เพื่อการอยู่รอดปลอดภัยไปด้วยกัน