หาบเร่แผงลอยซึ้ง ‘ลุงตู่ รมว.เฮ้ง’ ช่วยปันน้ำใจทำข้าวกล่องร้านค้าสู่แรงงาน มีรายได้ สู้โควิด-19

หาบเร่แผงลอยซึ้ง ‘ลุงตู่ รมว.เฮ้ง’ ช่วยปันน้ำใจทำข้าวกล่องร้านค้าสู่แรงงาน มีรายได้ สู้โควิด-19

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ นางสาวญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร และสมาชิก เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าให้กำลังใจและขอบคุณ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่าน รมว.แรงงาน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครในการทำข้าวกล่องส่งแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงาน ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายจำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า โครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงาน กรมการจัดหางานจะให้ความช่วยเหลือด้านอาหารวันละ 1 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 กรกฎาคม 2564 เป้าหมายแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 520 แห่ง 750,000 กล่อง และปริมณฑล จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ รวมจำนวน 797 แห่ง 500,000 กล่อง โดยมีผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ ชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ขับขี่รถรับจ้างแห่งประเทศไทย สมาคมภัตตาคารไทย และร้านค้าบริเวณแคมป์ก่อสร้าง รวม 132 แห่ง

นางสาวญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้ดิฉันและสมาชิกชมรมหาบเร่แผงลอยได้เดินทางมามอบกระเช้าเพื่อขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ผ่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ท่านเมตตาและเห็นความสำคัญแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้ช่วยเหลือชมรมให้ได้เข้าร่วมโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงาน โดยการจัดทำข้าวกล่องส่งแคมป์คนงาน ซึ่งสมาชิกที่ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 12-27 กรกฎาคมที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 16 วัน ทุกคนต่างพ้นวิกฤตจากความทุกข์ร้อนไปได้ และในวันนี้ดิฉันในฐานะประธานชมรมหาบเร่แผงลอยได้พูดคุยกับสมาชิกในชมรมและให้แรงบันดาลใจว่า เมื่อเราได้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือแล้ววันหนึ่งเราควรจะคืนโอกาสให้สังคม โดยหลังเสร็จสิ้นโครงการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมแล้ว ชมรมได้จัดทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับคนเร่ร่อน จำนวน 5,500 กล่อง

นางสาวศศิมล หุ้ย หรือ ป้าไก่ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้พวกเรามาขอบคุณรัฐบาล ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ที่ให้โอกาสพวกเรา ได้มีงานทำและมีรายได้ เพื่อเงินยังชีพ เลี้ยงครอบครัวได้
“มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเสริมที่กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากจะดูแลคนงานในแคมป์แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หาบเร่แผงลอยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดให้มีรายได้จุนเจือครอบครัว
ก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล”นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด