Mr.KD ลุงดำ ปราชญ์กัญชาไทย รวมพลจัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย


29 กรกฎาคม 2564 ณ คอนโด waldo18
แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี โดย ลุงดำ และทีมงาน
ลุงดำ Mr.KD “โกดำ” นายอร่าม ลิ้มสกุล นักปลูก นักค้นคว้าพัฒนาสายพันธ์กัญชา ทั้งแบบบ้านๆ และแบบใหม่ มานานกว่าสามสิบปี พลโทสีหเดช ดีสนธิโชติ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายความมั่นคง คุณอัครเดช ฉากจินดา NGO นักเคลื่อนไหว จากกลุ่มเขียนอนาคตกัญชาไทย จังหวัดกระบี่ ดร.โสภณ เอสบิวโดอิน นักวิชาการและผู้คิดค้น นวัตกรรมระบบไฟปลูกกัญชา นายอรุณศักดิ์ อ่องลออ ศิลปินนักคิดนักเขียน ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ประสานงานสมาคมฯ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย ณ อาคาร WALDO 18 แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี วันนี้
ลุงดำรับว่า ตัวเองเป็นกัญชาชน
กัญชาชน อันมีความหมายและนัยยะอันสำคัญคือสังคมแห่งการให้เกียรติ ความเท่าเทียมและการเข้าถึง
ลุงดำเข้าถึงกัญชามาตั้งแต่เด็ก พ่อแม่พี่น้องที่เกาะพงันก็ใช้กัญชา ทั้งในเชิงสันทนาการและการดูแลรักษาตัวเองมาแสนนาน เช่นกัน หลังลาออกจากการเป็นนักการสาธารณะสุข อำเภอ มีครอบครัว และได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมันหลายปี และในห้วงช่วงนั้น ก็ได้นำเมล็ดพันธ์กัญชา ไปที่เยอรมันด้วย ได้พบกับนักกัญชา และกัญชาชน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในเชิงกัญชาของทางยุโรป เดินทางไปหลายประเทศทั้งยุโรป อเมริกา ได้ลองผิดลองถูก ปลูกปล้ำ ผสมพันธ์กัญชา ศึกษากัญชา จนเข้าเส้น เป็นที่ยอมรับของแมกกาซีนกัญชาในยุโรป ยกย่องสายพันธ์ KD ว่ามีคุณภาพและความโดดเด่นในเชิงคุณภาพ


ถึงวันโลกมืดของพืชพันธ์กัญชา เมื่อกัญชาถูกทำให้กลายเป็นผู้ร้าย กัญชาถูกตีตราเป็นยาเสพติด ใครเสพย์ ใครค้า ใครขาย ใครมีในครอบครองมีความผิด ทำให้การค้นคว้า หรือแม้แต่จะแค่ปลูกเอามารักษาผู้คน ก็ทำยาก การปลูกกัญชาบนดินแทบเป็นไปไม่ได้ จึงต้องปลูกใต้ดินกันมายาวนาน
หลังจากไปใช้ชีวิตในต่างแดนหลายปี ลุงดำกลับมาพร้อมภูมิความรู้กัญชา ที่ไม่ใช่แค่เทคนิคบ้านๆ อีกต่อไป เพราะได้สั่งสมความรู้ประสบการณ์จากการเดินทางทั่วโลก พบปะกัญชาชนมามากมาย ลุงดำใช้ภูมิความรู้มาบูรณาการกัญชาของลุงดำ ในเชิงการแพทย์ ความที่เคยเป็นหมอในสถานีอนามัยมาก่อน ลุงดำพลิกแพลงเอากัญชามารักษาผู้เจ็บป่วย หลากหลายโรคประสบความสำเร็จอย่างดี ทั้งกิน ทั้งหยด แม้กระทั่งการสูบก็ตาม
ลุงดำไม่หวงความรู้ ส่งต่อความรู้กัญชาสู่พี่น้องลูกหลาน กระทั่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายและทำให้เกิดภาวะกัญชาเบ่งบาน ขานรับกันไปทั่วโลก ผู้คนยอมรับว่ากัญชาคือยาสวรรค์ที่สามารถช่วยคนเจ็บป่วยได้อย่างดีที่สุดเท่าที่โลกมนุษย์เคยมียามาเลยทีเดียว
ภาพเกษตรยุคใหม่ ก่อร่างภาพของเศรษฐกิจเชิงกัญชาที่กำลังเบ่งบานและมาถึง
ผู้คนในแถบเกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า ต่างยอมรับ ในการรักษาคนป่วยของลุงดำ แต่ทว่าการปลูกกัญชา ไม่อาจทำได้ ประสบปัญหากัญชาขาดแคลน และก็ยังต้องหลบหลบซ่อนๆปลูกใต้ดินกันต่อไป
กระทั่งเหมือนฟ้าจะเปิด หนทางกัญชาน่าจะโปร่งใส เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายปลดล๊อคกันชา ลุงดำพร้อมลูกศิษย์ มิตรสหายผู้เห็นคุณประโยชน์ของกัญชา กัญชาชนหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงรวมพลจัดตั้งสมาคม เพื่อเตรียมความพร้อม รับการเปิดเสรีกัญชา ภาระกิจหลักคือการสร้างนักปลูกกัญชามืออาชีพ ส่งเสริมเกษตรกรยุคใหม่ ใช้กัญชากู้ชาติ ด้วยปณิธาน แรงกล้าของลุงดำที่จะนำพากัญชามาทำให้โลกสงบ และช่วยเหลือสังคม เหมือนที่หลายคนทราบดีว่า ลุงดำไม่มีจิตธุรกิจเลยแม้แต่น้อย เหมือนมอตโต้ที่ว่า “KD ของแท้ไม่มีขาย แต่ให้ฟรี”
โดยได้รับบริจาคอาคารสำนักงานบริหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่937/26 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และขณะนี้สมาคมกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานแจ้งจดอย่างเป็นทางการ
วัตุประสงค์หลักๆ ของสมาคมมีดังนี้
1. เป็นศูนย์รวมสมาชิกนักปลูก และบุคคลผู้สนใจเกี่ยวกับกัญชาทุกด้านอย่างเป็นระบบ ในทุกมิติ สร้างและส่งเสริมนักปลูกมืออาชีพ /ด้านข้อมูลพันธุ์พืช เมล็ดพันธ์ ปัญหาและแนวทางแก้ไข ครบรอบด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านกำกับ ดูแล และติดตามจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความรู้ทางกฎหมาย วิชาการ และการปฏิบัติการ เกี่ยวกับการปลูก และเสริมความรู้เชิงผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ในเชิงเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
3. เป็นสื่อกลาง ช่วยเหลือ ประสานงาน ระหว่างภาครัฐและเอกชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ความรู้วิชาการ บทความ และผลงานวิจัยต่างๆ อันเกี่ยวกับกัญชา ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดงานประชุม สัมมนา งานส่งเสริมการค้าหรืองานแสดงสินค้าอันเกี่ยวกับกัญชา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมนักปลูก เกษตรกรยุคใหม่ เพื่อให้เกิดการยกระดับวิถีเกษตรกรรมสมัยใหม่สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สู่การค้า และการอุตสาหกรรมอย่างมีเสถียรภาพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างแท้จริง
5. เป็นสื่อกลาง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกนักปลูก หน่วยงานราชการ สถาบัน องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความยุติธรรมทางการค้าขายและการบริการระหว่างสมาชิกและองค์กรต่างๆ
6.เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ราคากลาง ซื้อขาย กัญชา และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในการปลูกกัญชา ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ (ตลาดโลก) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม อันยังประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของสมาคมฯ
หลังแถลงข่าว ลุงดำและทีมงาน จะเดินทางฝ่าโควิด ไปจัดตั้งสำนักงานภาค สำนักงานสาขา ให้คึกคักทั่วประเทศ
โดยสมาคมมุ่งทำกิจกรรมมากมาย เพื่อสื่อสารให้ความรู้ การอบรม สัมมนา เปิดสถาบันการเรียนการสอน การเป็นนักปลูกมืออาชีพทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับเริ่มต้นการ จัดงานกัญชาระดับโลก world beach cannabis เพื่อองค์ความรู้เชิงกัญชาทางการแพทย์ที่จะหลั่งไหลเข้ามา
และไฮไลต์ที่สำคัญคือการจัดการการแข่งขันการปลูกกัญชาทางการแพทย์ แนวตั้ง ณ อาคาร WALDO18 แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อเฟ้นหานักปลูกมืออาชีพทางการแพทย์ เพิ่อพัฒนาเทคนิค พัฒนาสายพันธ์กัญชา เพื่อเป็นอนาคตใหม่ของกัญชาเมืองไทย
ติดต่อสอบถาม
โทร 637790731email : [email protected]

You may have missed