ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,631 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,631 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 171,979 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,306 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 189 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 51 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,085 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 46,862 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,177 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 120,697 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,493 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 50,105 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,391 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(824) ปริมณฑล (924) จังหวัดอื่น ๆ (643)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 51 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สระแก้ว(26) จันทบุรี(11) สงขลา(6) ตาก(1) และอยู่ระหว่างประสาน รพ.(5)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเมียนมา 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 6 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
– จากประเทศอียิปต์ 2 ราย
– จากประเทศซูดาน 1 ราย
– จากประเทศอิเควทอเรียลกินี 1 ราย
– จากประเทศโกตดิวัวร์ 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 37 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 172.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 155.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.0)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,821 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 611,611 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 611,611 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 26.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 93.0
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 98 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,945 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 76 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,221 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 595,374 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 8,209 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 32,189 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 236 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,943 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 286 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 250 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 49 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม