กระทรวงทรัพยากรฯ ลุยป่าเมืองกาญจน์ แก้ปัญหาช้างป่ารบกวนชาวบ้าน


ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จังหวัดกาญจนบุรี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ พร้อมด้วย นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 และเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และติดตามปัญหาเรื่องช้างป่า ที่รบกวนพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่
พร้อมกับพบปะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าสลักพระ ที่เข้ามากินพืชไร่การเกษตร ร่วมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศักดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการ ทส. ในฐานะโฆษก ทส. และคณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการในสังกัด ทส., นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายบวรศักดิ์ วานิช รอง ผวจ.กาญจนบุรี นายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผอ. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ร่วมประชุม กับคณะผู้บริหารกรมอุทยานฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

You may have missed