วัชระปลื้มขร.-ลูกจ้างกทม.9 หมื่นคนเฮทั่วหน้ามท.1 จ่ายโบนัสสู้ภัยโควิด-19 คนละ12,000 บ.


(3เม.ย.64)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้ทำหนังสือเมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมาถึงพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณ  เพื่อเป็นเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือจำนวน 1,050 ล้านบาท ให้กับข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่มีประมาณ 90,000 คน  ได้มีขวัญกำลังใจในการทำงานต่อสู้กับภัยพิบัติโควิด-19  ขณะนี้ได้รับหนังสือตอบจากกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ลงนามโดย นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร  แจ้งว่าเงินรางวัลประจำปีหรือค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร มิใช่เงินที่ต้องได้ตามสิทธิที่เกิดจากความเป็นข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร แต่เป็นการจ่ายรางวัลจากผลการปฏิบัติงาน หรือเป็นเงินช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย อันมีลักษณะเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด – 19  อีกทั้งต้องปฏิบัติงานดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาล  การจัดทำบริการสาธารณะ และด้านอื่นๆ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ กรุงเทพมหานครจึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19ให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงทุกคนได้รับเป็นเงินสดคนละ 12,000 บาท ในอัตราเดียวกันทั้งข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งนายวัชระ ได้รับคำยืนยันจากข้าราชการ กทม. ว่าได้รับเงินดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา จึงต้องขอขอบคุณพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลผู้ใตับังคับบัญชาเป็นอย่างดี และหากมีภัยในลักษณะเดียวกันนี้อีกก็ควรตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณหน้าไว้ด้วยเพราะคนงานลูกจ้างประจำและข้าราชการครูกทม.ทำงานหนักมาก น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง เห็นพลเอกอนุพงษ์เงียบๆไม่ค่อยพูดจาแต่มีผลงานแบบนี้ก็สามารถเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองได้

 

You may have missed