ททท. สร้างความมั่นใจ ผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยว ในโครงการ “Amazing Thailand Happy Quarantine” …………………………………………………………


จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกหยุดชะงัก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเป็นทางรอดที่จำเป็นต่อภาคการท่องเที่ยวไทย ซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีความคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ทำให้ผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเมื่อมีมาตรการการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการดังกล่าวคือ การเข้าสู่กระบวนการกักกันโรค ณ โรงแรมที่เป็น Alternative State Quarantine (ASQ) ดังนั้น การอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนการเดินทาง การเข้าสู่กระบวนการกักตัว จนถึงช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ช่วงเวลา Happy Quarantine
ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงจัดโครงการ “Amazing Thailand Happy Quarantine” เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยมอบความรู้สึกที่ปลอดภัย และสร้างความผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยวในระหว่างการกักตัว โดยทางโครงการฯ ได้จัดทำกิจกรรมมากมาย รวมไปถึงการจัดทำ Happy DIY Set ทั้งหมด 4,000 ชุด ซึ่งเป็นชุดเซ็ตที่ให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในระหว่างกระบวนการกักกันโรค ได้สร้างสรรค์ และตกแต่งผลิตภัณฑ์ที่มอบให้ในรูปแบบของตนเอง โดยมีทั้งหมด 4 เซ็ตด้วยกันคือ แก้วเบญจรงค์, รองเท้าผักตบชวา, สายคล้องหน้ากากอนามัยไข่มุกแท้จากภูเก็ต, สายคล้องหน้ากากอนามัยจากหลอดด้ายผ้าคราม และกระเป๋ากระจูด โดยทางโครงการฯ ได้ส่งมอบ Happy DIY Set ชุดแรก จำนวน 200 ชุด ให้กับทางโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
สามารถติดตามกิจกรรม และข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/happyquarantine

You may have missed