ชาวศรีสงครามคึกคัก”Fish Town Paradise @Nakhon Phanom” 13-15 ธันวาคม 2563 ณ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ขบวนแห่หุ่นปลายักษ์นานาพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอย่างคับคั่ง กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเมืองรองให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมมาตรการคุมเข้ม “โซเชียล ดิสแทนซิ่ง” รักษาระยะห่าง เพิ่มการป้องกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มั่นใจไร้ โควิด-19

ภายในงาน ประกอบไปด้วย เชฟ คิดค้นและรังสรรค์เมนูใหม่ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาทําอาหาร   และเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารท้องถิ่น และผู้ประกอบการในชุมชนนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้ต่อไป ยังมีการออกร้านจากคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจ หารายได้เข้าชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น รวมเหล่า Food Truck เพื่อเข้ามาสร้าง ความแปลกใหม่ให้กับคนในท้องถิ่น ได้ลิ้มรสความอร่อยแปลกใหม่จากร้านเคลื่อนที่ นำพาความอร่อยให้ได้ชิมกัน ที่สำคัญ ยังมีเทศกาลดนตรี รับฟังผลงานเพลง เสียงแคนบรรเลงบ่งบอกความเป็นลูกอีสานอย่างจริงใจ ผสมผสานเครื่องดนตรีอีสานอย่างพิณ เข้ากับความ ป๊อปของ เครื่องดนตรีสากล และเนื้อร้องสอดแทรก สําเนียงและภาษาถิ่น อีสานเอาไว้อย่างกลมกลืน ยังมีกิจกรรมการประกวด เทพีปลาลุ่มนํ้าสงคราม ประกวดขบวนปลาลุ่มนํ้าสงคราม กิจกรรมนิทรรศการกษัตริย์เกษตร กิจกรรม เกษตรวิถีลุ่มนํ้าสงคราม กิจกรรมการจัดนิทรรศการ การแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP ศรีสงคราม

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อทุกภาคส่วนต่างเห็นความสำคัญของชุมชน เพื่อต้องการช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาจังหวัดนครพนม เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปเที่ยวเยี่ยมชมพื้นที่จังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้อย่างแท้จริง

………………………….

You may have missed