สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ที่สืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่ทรงมีพระราชดำริจะอนุรักษ์ และฟื้นฟูงานศิลปะเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้เสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เฝ้าฯรับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งทรงชุดฉลองพระองค์ ด้วยผ้าไทย ตัดเย็บด้วยผ้าไหมแพรวา ได้ทอดพระเนตรและทรงให้การแนะนำ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ ดร.วันดี ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงมีความใส่พระทัย และทรงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องผ้า และเรื่องศิลปะ ในการสร้างงานให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังทรงเน้นย้ำให้มีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จากเปลือกไม้ ใบไม้ ทรงไม่สนับสนุนให้ชาวบ้านใช้สารเคมี เพราะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง ได้ทอดพระเนตรผ้าไทยของจังหวัดต่าง ๆ ด้วยความใส่พระทัย

You may have missed