เจ้าสัวธนินท์ หนุน บิ๊กฮง จัดแข่งนกพิราบนานาชาติ

นกกว่า 5 พันทั่วโลกชิงถ้วยพระราชทาน ในหลวง ร.10

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องรับรอง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มีการประชุมผู้บริหารสมาคมนายกสมาคมนกพิราบ

แข่งนานาชาติ โดยมี เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนกพิราบแข่งนานาชาติ พร้อม

ด้วย”บิ๊กฮง”สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมนกพิราบฯ และ น.สพ.ชัย วัชรงค์ อุปนายกฯ รวมทั้งผู้บริหารสมาคมฯร่วมในการประชุม ซึ่งวาระสำคัญ

ของการประชุมหารือกันครั้งนี้ คือช่วงปลายปี พ.ศ.2562 สมาคมนกพิราบแข่งนานาชาติ เตรียมจัดการแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกขึ้นอีกครั้ง ใน

ชื่อ การแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติ พัทยา ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมเงินรางวัลรวม 28 ล้านบาท

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนกพิราบแข่งนานาชาติ กล่าวว่า นกพิราบเป็นกีฬาระดับโลก หลายประเทศสนับ

สนุน ส่งเสริมการแข่งขันอย่างมาก อย่างเช่นประเทศเบลเยี่ยมมีการสอนให้เด็กๆได้รู้ถึงคุณสมบัติของนกพิราบ เลี้ยงที่ไหนก็ได้ สะอาด และเป็น

สัตว์ที่มีประสาทสัมผัสเป็นอย่างดีในการที่จะหาทางกลับมาสู่ถิ่นฐานที่จากมา แม้ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม ทั่วโลกนิยม ที่สำคัญนกพิราบ ช่วยให้

สถาบันครอบครัวมีความสุข อย่างเช่นพ่อเลี้ยงนกพิราบเลิกงานก็ต้องกลับมาดูแลนก ภรรยา-ลูก ก็ชื่นชอบ นอกจากนี้นกพิราบสามารถเลี้ยงได้ทุก

เพศทุกวัย ไม่ว่าอายุจะต่างกัน คนรวย คนจน ก็เป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้ทุกระดับเพราะพูดเรื่องเดียวกัน ซึ่งในเมืองไทยแพร่หลายมาอย่างยาวนาน

หลายยุคหลายสมัย จนมาถึงยุคคุณสุนทร จารุมนต์ มาเป็นนายกสมาคมฯพร้อมทีมงานที่ทุ่มเททำงาน ทำให้วงการนกพิราบแข่งเกิดขึ้นมาอีกครั้ง

มีวิธีการจัดแข่งขันที่ทันสมัยขึ้น ยุติธรรม โปรงใสมาก ทำให้เมืองไทยจัดการแขงขันนกพิราบระดับโลกได้ดีมากจนมีหลายประเทศเข้ามาร่วมการ

แข่งขันมากขึ้นทุกปี

ด้านนายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมนกพิราบฯ เปิดเผยว่า การแข่งขันนกพิราบนานาชาติ พัทยา ครั้งที่ 4 ซึ่งเกิดจากแนวความคิด

ของท่านประธานธนินท์ โดยการจัดการแข่งขันตั้งแต่ครั้งแรก ประสบความสำเร็จอย่างมากทุกปีมีนกจากหลายประเทศมาร่วมแข่งขันอย่างมาก

อย่างเช่นปีแรก มีนกประมาณ 1,500 ตัว จาก 10 ประเทศ เพิ่มขึ้นมากทุกปี ซึ่งในปีนี้เพิ่งเปิดรับสมัคร มีนกสมัครเข้าแข่งขันมากถึง 5,000 กว่าตัว

จากทั้งหมด 31 ประเทศ โดยคิดว่าอีกไม่กี่วันนี้คงต้องปิดรับสมัครเพราะกงนกที่พัทยา รับนกได้สูงสุดไม่เกิน 6 พันตัว ซึ่งการแข่งขันระดับนานาชาติ

จะแบ่งเป็นการแข่งขัน 3 จุด โดยจุดแรก ระยะทาง 330 กม.จาก อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ถึง พัทยา เริ่มแข่งในวันศุกร์ที่ 13 ธ.ค.62 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี จุด 2 ระยะทาง 430 กม. จาก อ

.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ถึง พัทยา ในวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.62 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบราราชินี

และจุด 3 ระยะทาง 530 กม.จาก อ.ศิริธร จ.อุบลราชธานี ถึง พัทยา ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.63 ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา

ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่นกพิราบจากทั่วโลกมารวมกัน

มากที่สุด

You may have missed