สระแก้ว จัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 ชวนเที่ยวชมผีเสื้อ กว่า 500 สายพันธุ์ พร้อมกิจกรรมน่าสนใจมากมาย

จังหวัดสระแก้ว นำโดยนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว,อุทยานแห่งชาติปางสีดา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ,สมาคมรักษ์ปางสีดา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก ฯลฯ จัดงานแถลงข่าวเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ดำเนินงานโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงกิจกรรมงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดสระแก้ว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในบริการภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว และเกิดการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่จะส่งผลต่อวงจรผีเสื้อและสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะสื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติร่วมงานแถลงข่าว ณ ลานน้ำตกปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา
เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 ซึ่งจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาเป็นประจำในทุกๆ ปี โดยได้กำหนดกิจกรรมเข้าไปในปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด โดยอุทยานแห่งชาติปางสีดาและพื้นที่ป่าใกล้เคียงภายในจังหวัดสระแก้ว ได้รับการยกย่องให้เป็น “ดินแดนผีเสื้อของผืนป่าตะวันออกของประเทศไทย” จากองค์กรยูเนสโก ภายใต้ชื่อ “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” มีผีเสื้อมากกว่า 500 สายพันธุ์ออกมาให้นักท่องเที่ยว ช่างภาพ หรือนักอนุรักษ์ได้ชื่นชมความสวยงาม ในแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยจากการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมการจัดงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว
โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว อันดับแรก ๆ ในทวีปเอเชีย มุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมตามปฏิทินท่องเที่ยว ของจังหวัดตามเทศกาลงานประเพณีของพื้นที่ และพัฒนาการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สุขภาพและวัฒนธรรม นำไปสู่กิจกรรมชั้นนำของภูมิภาคดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสร้างการกระจายรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้ง ในปี 2562 รัฐบาลคาดหวังไว้ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น และมีเม็ดเงินกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ จึงเร่งรัดให้ทุกกระทรวงขับเคลื่อนตามนโยบายให้สัมฤทธิผล เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน ที่จะเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และชุมชน ให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้น ๆ
เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เริ่มระหว่างเดือน มิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม และสามารถพบกับกิจกรรม Butterfly Night Market ที่รวบรวมของดี ของเด่นประจำจังหวัดสระแก้ว การแสดงดนตรีจากศิลปินมากมาย ในวันที่ 21-22 มิถุนายน บริเวณข้างบริษัทฮอนด้า ตรงข้ามบิ๊กซี จังหวัดสระแก้ว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา โทร. 081-862-1511 หรือ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว 037-425-031-2

สำหรับสื่อมวลชน สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม

You may have missed