ตู้ปันสุข สภ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 12 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ภูวนาถ ดวงดี ผกก.ฯ , พ.ต.ท.มนัสชัย อินทร์เถื่อน รอง ผกก.สส.ฯ , พ.ต.ท.ปรัชญา ทิศลา รอง ผกก.ป.ฯ , พ.ต.ท.คทาวุฒิ หงษ์หนึ่ง สวป.ฯ ได้ประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา นำตู้ปันสุข มาตั้งไว้หน้า สภ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธานำอาหารและสิ่งของมาใส่ไว้ให้ผู้ที่เดือดร้อนหรือประสงค์จะรับสิ่งของ ได้นำไปใช้อุปโภค บริโภค ในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19
และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้นำสิ่งของ หรืออาหาร มาร่วมใส่ไว้ในตู้ปันสุข และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับสิ่งของหรืออาหาร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

You may have missed