ศรีสุวรรณ แฉค่าไฟฟ้า สุดซ้ำเติม ปชช.

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลโดย กกพ.ได้มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าทั้งหลายทั้ง กฟผ. – กฟน. และ กฟภ. ลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงอีก 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้างวดเดือน เมษายน –มิถุนายน รวม 3 เดือน ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวของการช่วยเหลือประชาชนเล็กน้อยเท่านั้น แต่ทำมาเป็นคุยโวใหญ่โตว่าได้ช่วยประชาชนในยุคโควิด-19 แล้ว ทั้งที่ควรจะลดค่าไฟฟ้าให้ทุกครัวเรือน 50% ในขณะที่ต้องอยู่บ้านหนีภัยโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนในระยะยาวต้องเร่งลดสัดส่วนโรงไฟฟ้าเอกชนลงมาให้ได้ 50%จึงจะชอบในแนวทางการปฏิบัติ

“ หลายครอบครัวได้รับบิลค่าไฟฟ้าแพงมหาโหด เมื่อเทียบกันเดือนต่อเดือนแล้วไม่น่าจะแพงขนาดนั้นและได้ส่วนลด 3% แล้วก็ยังแพงอยู่ดี เรื่องนี้อาจมีกลเล่ห์ฉลที่ซ่อนเงื่อนงำไว้อีกมาก ที่รัฐบาลโดยหน่วยงานไฟฟ้า และผู้กำกับไฟฟ้า ไม่ได้บอกความจริงต่อประชาชนทั้งหมด โดยเฉพาะการเตรียมการในการจ่ายโบนัสให้พนักงานเจ้าหน้าที่กันอย่างมากมายบนความเดือดร้อนของประชาชนในยุคโควิด-19 และรวมทั้งการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การผลิต การส่ง การบำรุงรักษาไฟฟ้าที่ราคาแพง ซึ่งเป็นต้นทุนของการไฟฟ้าที่ผลักภาระมาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนช่วยรับผิดชอบทั้งสิ้น และสมาคมฯจะนำหลักฐานไปร้องเรียนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบในเร็วๆนี้ “ นายศรีสุวรรณ

You may have missed