มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”

พร้อมประกาศระดมทุน รวมพลังชาวไทย ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร
.
วันนี้ (2 เมษายน 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ ประกาศจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” โดยจัดสรรเงินทุนเริ่มต้น 20 ล้านบาท พร้อมประกาศขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งในปัจจุบันได้มียอดผู้ติดเชื้อรวมมากขึ้นทุกวัน โดยผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบทุน สามารถบริจาคได้ที่ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ผ่านบัญชี มูลนิธิ ฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์ ) สาขาเฉลิมนคร
เลขที่ 037-256513-4
2. ผ่านการสแกน QR Code [E-Donation] ตามภาพแนบนี้ (บริจาคได้ทุกธนาคาร)
.
โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิฯ ได้จัดทำพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และถิ่นทุรกันดารในต่างจังหวัด รวม 37 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ มูลนิธิฯ ได้ประสานโรงพยาบาลต่างๆ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้โรงพยาบาลแสดงความประสงค์สิ่งที่ขาดแคลน และเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วน รวมงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท)
.
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเล็งเห็นว่า บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาลอีกหลายแห่งยังคงขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการป้องกัน และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีภารกิจในการ “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมด้านงานบรรเทาสาธารณภัย และงานสังคมสงเคราะห์ที่ลงพื้นที่ชุมชน มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาทุกข์ จึง จัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงมากขึ้น
.

ติดต่อสอบถาม รวมถึงติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ – ผู้ประสบภัยต่างๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนแพจ www.facebook.com/atpohtecktung
.
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

You may have missed