E@ ส่งเสริมการใช้พลังงานบริสุทธิ์

E@ ส่งเสริมการใช้พลังงานบริสุทธิ์

 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 โครงการหนุมานในเครือ บริษัท ​พลังงาน​บริสุทธิ์​ จำกัด (มหาชน)​ นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ส่งมอบเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน​น้ำเพื่อการอุปโภคและ​บริโภค​ ทั้งนี้ยังได้ส่งมอบไฟส่องทางโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้แก่หน่วยงานราชการ ณ สถานีตำรวจภูธรซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่​ จังหวัดชัยภูมิ

 

จากใจ ❤️ E@
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

You may have missed